En hund er et levende og smart vesen. Den utvikles og forandres gjennom hele livet. En valp har en rekke arveegenskaper som utvikles avhengig av miljøet den lever
i.
Så vel bruksegenskaper, mentalitet og en rekke helseegenskaper, utvikles i
samspill mellom hundens miljø og arvelige disposisjoner. Mange sykdommer /lideiser /mangler er ikke medfødte, men utvikles i hundens oppvekst dersom kombinasjon av uheldige omstendigheter er til stede. Flere av disse kan ikke diagnostiseres
før hunden har nådd en viss alder og utvikling.Valpebiting


Den beste måten å trene bort valpebiting (spesielt nar det gjelder hender eller føtter) på er ved
a i sterst mulig grad overse valpen nar
den biter og eventuelt gi den noe annet og a aktivisere seg med for
eksempel trening eller en leke.
Unnga a snakke hoyt eller a skjenne pa valpen
i starten da det sam regel vii fore til at den biter mer,
ag blir mer opphisset. Men stopp leken og gi den noe annet a leke med eller ga bort fra valpen. Signaliser med kropp at dette er absolutt ikke grei
t.
Trening


Man

ber utnytte den Ierste tiden til a trene en del med hunden. Valpen har ikke evne til
a konsentrere seg sa lenge av gangen, og derfor ber man holde pa i korte o kte r. Hvis valpen blir ukonsentrert eller uinteressert ber man av
slutte. Man ber ikke stille sa store krav til valpen i begynnelsen, malet med treningen er a gi valpen positivitet og felelse av a mestre, framfor at den skal kunne mestre a
lle evelser helt perfekt. Det 
Valpebiting
About us


Enjoy the best design and functions combined together


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.
About us


Enjoy the best design and functions combined together


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.